Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)

HDD Ổ đĩa cứng

HDD 500GB Toshiba Sata III
1 190 000 VNĐ


HDD 1TB Toshiba Sata III
1 550 000 VNĐ


HDD 2TB Toshiba Sata III
2 300 000 VNĐ


HDD 250GB SEAGATE SATA III
1 130 000 VNĐ


HDD 500GB SEAGATE SATA III
1 280 000 VNĐ


HDD 1TB SEAGATE SATA III
1 540 000 VNĐ


HDD 2TB SEAGATE SATA III
2 190 000 VNĐ


HDD 3TB SEAGATE SATA III
3 230 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN Black 1002FAEX
2 050 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN Black 2002FAEX
3 610 000 VNĐ


HDD 500GB WESTERN SATA 3 (Black)
1 700 000 VNĐ


HDD 250GB WESTERN SATA 3
1 165 000 VNĐ


HDD 250GB WESTERN SATA 3 (Blue)
1 165 000 VNĐ


HDD 500GB WESTERN SATA 3 (Blue)
1 280 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN SATA 3 (Blue)
1 520 000 VNĐ


HDD 500GB WESTERN SATA 3 (GREEN)
1 290 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN SATA 3 (GREEN)
1 605 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN SATA 3 (GREEN)
2 180 000 VNĐ


HDD 3TB WESTERN SATA 3 (GREEN)
3 030 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN 10EFRX (RED)
1 890 000 VNĐ


2TB WESTERN 20EFRX (RED)
2 740 000 VNĐ


HDD 3TB WESTERN 20EFRX (RED)
3 480 000 VNĐ


HDD 500GB WESTERN RE4
2 500 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN RE4
3 070 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN RE4
5 570 000 VNĐ


HDD 120GB KINGTON hyperx SH103S3
2 850 000 VNĐ


HDD 60GB APACER SSD AS610
1 740 000 VNĐ


HDD 120GB APACER SSD AS610
2 720 000 VNĐ


HDD 128GB Corsair SSD
3 050 000 VNĐ


HDD 240GB Corsair SSD
5 150 000 VNĐ


HDD 120GB Silicon Power SSD V30
2 900 000 VNĐ


HDD 240GB OCZ AGILITY 3 SSD / VERTEX 3 SSD
3 530 000 VNĐ


HDD 180GB INTEL SSD
4 400 000 VNĐ


HDD 240GB INTEL SSD
5 150 000 VNĐ


HDD 500GB WESTERN Passport Essential USB 3.0
1 440 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN Essential Smart PP USB 3.0
1 925 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN Essential Smart PP USB 3.0
3 340 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN My Book Live
3 270 000 VNĐ


HDD 3TB WESTERN My Book Live
4 210 000 VNĐ


HDD 1TB WESTERN My Book Esseential 3.0
2 080 000 VNĐ


HDD 2TB WESTERN My Book Esseential 3.0
2 510 000 VNĐ


HDD 3TB WESTERN My Book Esseential 3.0
3 360 000 VNĐ


HDD 1TB SG Expansion Portable 2.5"
1 980 000 VNĐ


HDD 1TB SG Expansion Portable 3.5"
1 840 000 VNĐ


HDD 2TB SG Expansion Portable 3.5"
2 400 000 VNĐ


HDD 3TB SG Expansion Portable 3.5"
3 300 000 VNĐ


HDD 320GB TRANSCEND Mobile / M2
1 235 000 VNĐ


HDD 500GB TRANSCEND Mobile / M2
1 290 000 VNĐ


HDD 750GB TRANSCEND Mobile / M2
1 760 000 VNĐ


HDD 1TB TRANSCEND Mobile / M2
1 850 000 VNĐ

Hiển thị #  
Kết quả 1 - 50 của 89