Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm:
Nhãn
Liên hệ:
0982.701.117


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

TZ-6mm

TZe-111

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 6mm

TZe-211

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 6mm

TZe-611

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 6mm

TZe-315

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 6mm

TZ-9mm

Tze-121

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 9mm

Tze-221

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 9mm

Tze-421

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 9mm

Tze-521

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 9mm

Tze-621

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 9mm

Tze-721

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm

Tze-222

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đỏ trên nền trắng 9mm

Tze-223

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ xanh trên nền trắng 9mm

Tze-325

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ trắng trên nền đen 9mm

 

Tze-131

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trong 12mm

Tze-231

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền trắng 12mm

Tze-431

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 12mm

Tze-531

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh dương 12mm

Tze-631

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền vàng 12mm

Tze-731

Nhãn TZ tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền xanh lá 9mm


Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.