Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm:
SafeNet eToken 5110
Liên hệ:
0982.701.117


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

 
 
 
 
 
 

 

SafeNet eToken 5110 là thiết bị USB chữ ký số, hỗ trợ xác thực hai nhân tố (Token + PIN code)  với công nghệ thẻ thông minh (smartcard) tiên tiến. Công nghệ của eToken 5110 dựa trên chứng thư số tạo và lưu thông tin bí mật, như các khóa riêng, mật khẩu PIN code và chứng thư số bên trong môi trường bảo vệ của chip thẻ thông minh. Để xác thực, người sử dụng phải cung cấp đồng thời thiết bị SafeNet eToken và mật khẩu PIN code. 
Để bảo vệ định danh truy cập vào các ứng dụng quan trọng trong môi trường máy tính, các tổ chức có nhu cầu phải đảm bảo quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên được bảo mật, trong khi vẫn phải duy trì tuân thủ các quy định an ninh và sự riêng tư. SafeNet eToken 5110 là thiết bị có thể giải quết vấn đề như vậy, nó cung cấp xác thực hai nhân tố (two-factor) để bảo mật các truy cập mạng từ xa, cũng như hỗ trợ các ứng dụng bảo mật cao cấp dựa trên chứng thư số, bao gồm cả chữ ký số và xác thực pre-boot.
 

 

 

Khả năng năng mở rộng với phần mềm Centralized Management Control:
SafeNet  eToken 5110 tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba thông qua các công cụ phát triển SafeNet Authentication, hỗ trợ SafeNet PKI và các ứng dụng quản lý mật khẩu,  cho phép tùy chỉnh các ứng dụng và mở rộng các chức năng thông qua on-board Java applet.  Nó cũng được hỗ trợ bởi trình SafeNet Authentication Manager,  làm giảm chi phí CNTT bằng cách tinh giản tất cả các hoạt động xác thực, bao gồm cả việc deployment, provisioning, enrollment  và bảo trì liên tục, cũng như cung cấp hỗ trợ xử lý đối với các Token bị mất.

 

 

 

Lợi ích của eToken 5110 và tính năng:
- Cải thiện năng suất bằng cách cho phép các nhân viên và đối tác truy cập an toàn vào các tài nguyên của doanh nghiệp.
- Cho phép sử dụng với các ứng dụng chữ ký số và chứng thực tiền khởi động
- Chứng nhận Common Criteria.
- Portable USB Token: không cần đầu đọc đặc biệt.
- Đơn giản và dễ sử dụng: không cần đào tạo hoặc kiến thức kỹ thuật đặc biệt để sử dụng.
- Có thể mở rộng bảo mật các ứng dụng thông qua on-board Java applet.
 
Hỗ trợ các ứng dụng:
- Bảo mật truy cập từ xa VPN, Web Portal và dịch vụ Cloud
- Bảo mật đăng nhập mạng
- Ký số
- Xác thực pre-boot
 
Hỗ trợ các Hệ điều hành:  
- HĐH Windows: Server 2003/2008, Windows 7, Windows XP/Vista , Windows 8, Windows 10
- HĐH MacOS: Apple Mac OS X
- HĐH Linux: Ubuntu, Fedore, CentOS
 
 

 

Download Datasheet SafeNet eToken 5110

 

 

Đặc tả kỹ thuật thiết bị SafeNet eToken 5110


Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.