Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm:
Chip máy AR-M236/AR-M236 AR-M276/AR-M277
Liên hệ:
0982.701.117


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

OEM Supplies

 

Type

Pages

Region

AR-270NT

K

Toner

25K

SEC/LAG/SECL

AR-270T

K

Toner

25K

SEEG/SUK/SCA
SCNZ/SEA/SEES
SEZ/SEIS/SEB
SEN/SEF/SMEF
  RU
Special Country

AR-270ST

K

Toner

25K

STCL/SRH/SRS
SRSSC/SBI
Agent

AR-271ST-C
AR-311ST-C

K

Toner

15K

CN

alt

alt


Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.