Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm:
Chip máy B710 B720/B730
Liên hệ:
0982.701.117


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

OEM Supplies

 

Type

Pages

Region

Note

01279001

K

Toner

15K

EU/ME

Coming Soon

01279101

K

Toner

20K

EU/ME

For B720

01279201

K

Toner

25K

EU/ME

For B730

52123601

K

Toner

15K

AM

 

52123602

K

Toner

20K

AM

FOR B720

52123603

K

Toner

26K

AM

FOR B730

 

alt

alt


Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.