Hỗ trợ: 0982.701.117 - 0903.955552 (Mr.Nhan)


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tên sản phẩm:
Chip máy Lexmark C780/C782/X782
Liên hệ:
0982.701.117


CHI TIẾT SẢN PHẨM:

OEM Suppliess

 

Type

Pages

Region

C780A1KG
C780A2KG

K

Toner

6K

Universal

C780A1CG
C780A2CG

C

Toner

6K

Universal

C780A1MG
C780A2MG

M

Toner

6K

Universal

C780A1YG
C780A2YG

Y

Toner

6K

Universal

C780H1KG
C780H2KG

K

Toner

10K

Universal

C780H1CG
C780H2CG

C

Toner

10K

Universal

C780H1MG
C780H2MG

M

Toner

10K

Universal

C780H1YG
C780H2YG

Y

Toner

10K

Universal

C782X1KG
C782X2KG

K

Toner

15K

Universal

C782X1CG
C782X2CG

C

Toner

15K

Universal

C782X1MG
C782X2MG

M

Toner

15K

Universal

C782X1YG
C782X2YG

Y

Toner

15K

Universal

C782U1KG
C782U2KG

K

Toner

16.5K

Universal

C782U1CG
C782U2CG

C

Toner

16.5K

Universal

C782U1MG
C782U2MG

M

Toner

16.5K

Universal

C782U1YG
C782U2YG

Y

Toner

16.5K

Universal

alt

alt


Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy đăng nhập rồi viết bình luận.